TomᚠKlus, zpìvák, herec, rozhovor, instinkt, praha, 03/2017