David Navrátil, česká spořitelna, ekonom, rozhovor do Ekonom, Praha, 25.8.2020